Historik

Verksamhetsberättelse för Villagatsbadets vänner.

 

Verksamhetsberättelsen sträcker sig för perioden 01-05-2011 till 30-04-2012.

Under våren 2011 startade ett upprop för att börja med en räddningsaktion, för att rädda villagatsbadet från fortsatt förfall.

Ett flertal personer antog utmaningen att börja med att röja upp badstranden och att börja återställa badet.

Under hela sommaren var det mycket folk som träffades på tisdagskvällarna som blev arbetskvällar.

Som mest var det 30 personer som deltog i arbetet med att rädda badet.

Några skaffade fram sponsorer, som skapade förutsättningar för att läktarna gjordes användbara igen.

Sektion 1 och 2 färdigställdes som trädäck, ett stort lass med sand fixades fram och en tapper samling såg till att sanden spreds både på land och i vattnet.

Många mantimmar lades på att rensa, städa och att röja sly.

Den 19 juli samlades ett tjugotal personer vid badet och beslutade att en förening skulle bildas.

En interimsstyrelse valdes till att ta fram de uppgifter som måste finnas i en förening, så som stadgar, vision, mål mm.

Detta arbete har fortlöpt under vintern och riktlinjerna är lagda och kan då antas vid årsmöte som hålls den 20 mars 2012 i Arboga bibliotek.

Då interimsstyrelsens uppdrag inte skall jämnställas med det uppdrag som föreningsstyrelsen kommer att anta.

Så kommer en ny styrelse att väljas på årsmötet och den styrelsen skall då jobba vidare med frågorna för bevaring och utveckling av Villagatbadet.

Valberedning fick i uppdrag att redan den 10 januari att starta med arbetet med att få fram en kraftfull styrelse till årsmötet.

 

 

Arboga den 13 februari 2012.

 

Stig Carlsson.

Ordförande för interimsstyrelsen för Villagatsbadets vänner.

 

Efter genom fört uppdrag ställer styrelsen sin platser till förfogande för valberedningens förslag till ny styrelse.